Πράσινο Φίλτρο(L)

Πράσινο Φίλτρο(L)

Εικόνες
Πράσινο Φίλτρο(L).png
Background.png
Πράσινο Φίλτρο(L).png
Περιγραφή
Πράσινο Φίλτρο(L)
Λειτουργία

Αυξάνει την Ταχύτητα Επίθεσης +30 για 10 λεπτά.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲