Πολεμιστής Λευκού Όρκου

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής Λευκού Όρκου
Πολεμιστής Λευκού Όρκου
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πολεμιστής Λευκού Όρκου.png

Επίπεδο
18
Στάδιο
1
EXP
365
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Προέρχονται από τη Metin Του Μαύρου.
  • Επιτίθενται αυτόματα αν βρίσκεται στην ομάδα τους Διοικητής Λευκού Όρκου.
  • Είναι εύκολο να σκοτωθούν και δίνουν καλό exp.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορούν να βρεθούν:

Joan Pyungmoo Bakra Bokjung< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής Λευκού Όρκου