Πολεμιστές/Κράνη

< Metin2Wiki < Πολεμιστές < Πολεμιστές/Κράνη

Για την λίστα των συντομογραφιών, Βλέπε σελίδα Συντομογραφίες

Επίπεδο 1
Παραδοσιακό Κράνος
Παραδοσιακό Κράνος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
500 Yang


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +5 +9 +13 +17 +21 +25 +29 +33 +37 +41
Τιμή σε Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png
2 x
Background.png
Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png
2 x
Background.png
Κρέμα Προσώπου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - - - -
Επίπεδο 21
Σιδερένιο Κράνος
Σιδερένιο Κράνος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +9 +13 +17 +21 +25 +33 +41 +49 +57 +65
Τιμή σε Yang : - 1000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 30.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Σημαία.png
2x
Background.png
Ουρά Σκορπιού.png
2 x
Background.png
Ιστός Αράχνης.png
2 x
Background.png
Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png
2 x
Background.png
Αυγά Αράχνης.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
1x
Background.png
Όστρακο.png
1x
Background.png
Όστρακο.png
Επίπεδο 41
Μάσκα Φαντάσματος
Μάσκα Φαντάσματος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +13 +17 +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
1 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 60
Μάσκα τρόμου
Μάσκα τρόμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +17 +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79 +89
Bonus Πιθανότητα Απόκρουσης : 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 80
Κράνος πολεμιστή
Κράνος πολεμιστή.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +21 +25 +29 +39 +49 +59 +69 +79 +89 +99
Bonus
Πιθ. να αποφ. βελη :
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 90.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 100
Ατσαλένιο Δρακοκράνος
Ατσαλένιο Δρακοκράνος.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +23 +27 +31 +41 +51 +61 +71 +81 +91 +101
Bonus
Μαγική επίθεση/εξ επαφής :
+1% +1% +2% +2% +3% +3% +4% +5% +6% +8%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
Επίπεδο 100
Ατσ. κράνος Δραγόνου
Ατσ. κράνος Δραγόνου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Άμυνα : +23 +27 +31 +41 +51 +61 +71 +81 +91 +101
Bonus
Αντίσταση ενάντια στη Ζημιά Ικανότητας :
+1% +1% +1% +2% +3% +4% +5% +6% +8% +10%
Τιμή σε Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Γλώσσα Βατράχου.png
2 x
Background.png
Πόδια Βατράχου.png
2 x
Background.png
Κομμάτι Πάγου+.png
2 x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 2 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
4 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png
8 x
Background.png
Κόκκαλα Δακτύλου.png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Warrior.png