Περιδέραιο Λευκόχρυσου

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Περιδέραιο Λευκόχρυσου
Περιδέραιο Λευκόχρυσου
Εικόνες
Πληροφορίες
Περιδέραιο Λευκόχρυσου.png
Background.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου.png
Επίπεδο
42
Ορυκτό
Background.png
Λευκόχρυσος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Λευκόχρυσος.png Λευκόχρυσος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+0
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 6%
Δύναμη +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 8%
Δύναμη +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+3
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 10%
Δύναμη +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+4
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 12%
Δύναμη +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1


13.00016px-Yang.png
2x Shiriken.png

20.00016px-Yang.png
2x Μενταγιόν Ορκ+.png

40.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού+.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+5
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 14%
Δύναμη +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+6
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 16%
Δύναμη +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+7
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 18%
Δύναμη +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+8
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 20%
Δύναμη +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+9
Από Επίπεδο: 42
Ταχ. Μαγείας 22%
Δύναμη +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Δύναμη +1
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Δύναμη +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Περιδέραιο Λευκόχρυσου