Περιδέραιο Αμέθυστου

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Περιδέραιο Αμέθυστου
Περιδέραιο Αμέθυστου
Εικόνες
Πληροφορίες
Περιδέραιο Αμέθυστου.png
Background.png
Περιδέραιο Αμέθυστου.png
Επίπεδο
50
Ορυκτό
Background.png
Αμέθυστος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Αμέθυστος.png Αμέθυστος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+0
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 6%
Αναγέννηση HP 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+1
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 8%
Αναγέννηση HP 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+2
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 10%
Αναγέννηση HP 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+3
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 12%
Αναγέννηση HP 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+4
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 14%
Αναγέννηση HP 19%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αναγέν. HP 4%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+5
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 16%
Αναγέννηση HP 24%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αναγέν. HP 5%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+6
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 18%
Αναγέννηση HP 30%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγέν. HP 6%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+7
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 20%
Αναγέννηση HP 36%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 4%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγέν. HP 7%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+8
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 22%
Αναγέννηση HP 45%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 4%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 5%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγέν. HP 9%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Περιδέραιο Αμέθυστου+9
Από Επίπεδο: 50
Ταχ. Μαγείας 24%
Αναγέννηση HP 56%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 5%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγέν. HP 6%
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Αναγέν. HP 11%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Περιδέραιο Αμέθυστου