Πεινασμένος Λύκος

Πεινασμένος Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Λύκος.png

Επίπεδο
3
Στάδιο
1
EXP
27
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Joan Pyungmoo Yongan