Πεινασμένος Αγριόχοιρος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Αγριόχοιρος
Πεινασμένος Αγριόχοιρος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Αγριόχοιρος.png

Επίπεδο
7
Στάδιο
1
EXP
61
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan Yongan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Αγριόχοιρος