Παραδοσιακό Κράνος

< Metin2Wiki < Κράνη < Πολεμιστές/Κράνη < Παραδοσιακό Κράνος
Παραδοσιακό Κράνος
Εικόνες
Πληροφορίες
Παραδοσιακό Κράνος.png
Background.png
Παραδοσιακό Κράνος.png
Επίπεδο
1

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: 500 Yang

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+0
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 5
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+1
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 9
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+2
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 13
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+3
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 17
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+4
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 21
[Φοριέται]
Πολεμιστής

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png

45.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Κρέμα Προσώπου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+5
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 25
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+6
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 29
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+7
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 33
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+8
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 37
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παραδοσιακό Κράνος+9
Από Επίπεδο: 1
Άμυνα 41
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Παραδοσιακό Κράνος