Παπούτσια Αmakir

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Παπούτσια Αmakir
Παπούτσια Αmakir
Εικόνες
Πληροφορίες
Παπούτσια Αmakir.png
Background.png
Παπούτσια Αmakir.png
Επίπεδο
59

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+0
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+1
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+2
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+3
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+4
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

20.00016px-Yang.png
2x Πόδια Αράχνης.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Δόντι Μαχόμενης Τίγρης.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+5
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+6
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+7
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+8
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Παπούτσια Αmakir+9
Από Επίπεδο: 59
Ταχύτητα κίνησης 5%
Άμυνα 5
Άμυνα 10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Παπούτσια Αmakir