Πανοπλία του Δρακοθεού

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δρακοθεού


Πανοπλία του Δρακοθεού

Πανοπλία του Δρακοθεού (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία του Δρακοθεού.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 61
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+0

Από Επ.: 61
Άμυνα:81
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+1

Από Επ.: 61
Άμυνα:87
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+2

Από Επ.: 61
Άμυνα:93
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+3

Από Επ.: 61
Άμυνα:99
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+4

Από Επ.: 61
Άμυνα:105
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+5

Από Επ.: 61
Άμυνα:111
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+6

Από Επ.: 61
Άμυνα:117
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+7

Από Επ.: 61
Άμυνα:123
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+8

Από Επ.: 61
Άμυνα:129
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δρακοθεού+9

Από Επ.: 61
Άμυνα:135
Ταχύτητα:-13%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δρακοθεού