Πανοπλία Μαλαχίτη

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Μαλαχίτη


Πανοπλία Μαλαχίτη

Πανοπλία Μαλαχίτη (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία Μαλαχίτη.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 34
Υποδοχές: 2 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+0

Από Επ.: 34
Άμυνα:47
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
1.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+1

Από Επ.: 34
Άμυνα:53
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
2.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+2

Από Επ.: 34
Άμυνα:59
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
4.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+3

Από Επ.: 34
Άμυνα:65
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
8.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+4

Από Επ.: 34
Άμυνα:71
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
13.000Yang.png
2 x Κομμάτι Πετραδιού
Κομμάτι Πετραδιού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+5

Από Επ.: 34
Άμυνα:77
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
20.000Yang.png
2 x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+6

Από Επ.: 34
Άμυνα:83
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
40.000Yang.png
2 x Μάτια Αράχνης
Μάτια Αράχνης.png
1 x Ψαροκόκκαλο
Ψαροκόκκαλο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+7

Από Επ.: 34
Άμυνα:89
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
70.000Yang.png
2 x Δόντι Ορκ
Δόντι Ορκ.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+8

Από Επ.: 34
Άμυνα:95
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός
120.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού
Ουρά Φιδιού.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία Μαλαχίτη+9

Από Επ.: 34
Άμυνα:101
Ταχύτητα:-7%
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία Μαλαχίτη