Πήγαινε για περιπολία

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Πήγαινε για περιπολία Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 1
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
  • Πηγαίνετε σε 5 σημεία περιπολίας
Λύση
Η αποστολή είναι πολύ εύκολη.Απλά πηγαίνετε στα 5 σημεία περιπολίας και είστε έτοιμοι.
Άλλη πληροφορία
Θα πρέπει να πάτε στα 5 σημεία περιπολίας τα οποία σημειώνονται με κουκίδες που αναβοσβήνουν στο χάρτη.Όταν τα πλησιάσετε θα εμφανιστεί ένα βέλος στο σημείο. Αν φτάσετε το επίπεδο 5 και δεν έχετε κάνει την αποστολή δεν είναι πλέον δυνατό να γίνει.