Πάπυρος Πολέμου

Πάπυρος Πολέμου

Εικόνες
Πάπυρος Πολέμου.png
Background.png
Πάπυρος Πολέμου.png
Περιγραφή
Πάπυρος Πολέμου
Λειτουργία

Αναβαθμίζει με 100% επιτυχία τα αντικείμενα που είναι +0 έως +3.

Αποστολές

-

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Δεν είναι εμπορεύσιμο
  • Χρησιμοποιείται μόνο μία φορά

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲