Ο λιποτάκτης

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ο λιποτάκτης Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 26
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
O Yang-Shin θα σου δώσει την αποστολή και στην συνέχεια θα πρέπει να μιλήσεις με τον Nakajima. Εκείνος θα σε στείλει στην Ah-Yu και τέλος θα ξαναμιλήσεις με τον Yang-Shin για την ολοκλήρωση της αποστολής.