Ο άρρωστος αδερφός

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ο άρρωστος αδερφός Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 22
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Εντός της προθεσμίας:

Εκτός χρονικού ορίου:

Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ο Φύλακας θα σας στείλει στον Baek-Go ο οποίος θα σας ζητήσει να του φέρετε 1x Φαρμακευτικά Βότανα+ και 1x Συκώτι Τίγρης+ .Στην συνέχεια έχετε 20 λεπτά μέχρι να φτάσετε στον Φύλακα του Δαιμονικού Πύργου για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Η αποστολή είναι η αναζήτηση <<Του άρρωστου αδερφού>> .
Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 20 λεπτά θα πρέπει να βρείτε ένα νέο Συκώτι Τίγρης+ και ένα νέο Φαρμακευτικό Βότανο+ για να πάρετε νέο φάρμακο από τον Baek-Go το οποίο πάλι μέσα σε 20 λεπτά πρέπει να έχει παραδοθεί στον Φύλακα του Δαιμονικού Πύργου .