Ξύλινο Περιδέραιο

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Ξύλινο Περιδέραιο
Ξύλινο Περιδέραιο
Εικόνες
Πληροφορίες
Ξύλινο Περιδέραιο.png
Background.png
Ξύλινο Περιδέραιο.png
Επίπεδο
1
Ορυκτό
Background.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: 500 Yang

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Απολιθωμένο Ξύλο.png Απολιθωμένο Ξύλο για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+0
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+1
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντίστ. Φωτιάς 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+2
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 6%
Αντίστ. Φωτιάς 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+3
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 8%
Αντίστ. Φωτιάς 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+4
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 10%
Αντίστ. Φωτιάς 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Γούνα Λύκου+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png

75.00016px-Yang.png
2x Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+5
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 12%
Αντίστ. Φωτιάς 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+6
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 14%
Αντίστ. Φωτιάς 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+7
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 16%
Αντίστ. Φωτιάς 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+8
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 18%
Αντίστ. Φωτιάς 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντίστ. Φωτιάς 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξύλινο Περιδέραιο+9
Από Επίπεδο: 1
Ταχ. Μαγείας 20%
Αντίστ. Φωτιάς 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίστ. Φωτιάς 1%
Background Ore.png
Απολιθωμένο Ξύλο.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντίστ. Φωτιάς 2%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Ξύλινο Περιδέραιο