Ξίφος των 12 Πνευμάτων

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Ξίφος των 12 Πνευμάτων

Επίπεδο 50 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ξίφος των 12 Πνευμάτων.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+0
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 85-139
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+1
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 90-144
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+2
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 95-149
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+3
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 100-154
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+4
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 105-159
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+5
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 112-166
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+6
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 120-174
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+7
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 129-183
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+8
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 139-193
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+9
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 150-204
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος των 12 Πνευμάτων