Ξίφος του Τρίτωνα

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος του Τρίτωνα

Επίπεδο 80 - 90 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ξίφος του Τρίτωνα.jpg
Background.pngBackground.png
Ξίφος του Τρίτωνα.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 237-277
Αξία Μαγ. Επίθεσης 155-177
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 2%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 238-278
Αξία Μαγ. Επίθεσης 156-178
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 3%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 3%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 240-280
Αξία Μαγ. Επίθεσης 158-180
Ταχύτητα Επίθεσης +16%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 4%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 4%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 244-284
Αξία Μαγ. Επίθεσης 162-184
Ταχύτητα Επίθεσης +17%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 5%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 5%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 249-289
Αξία Μαγ. Επίθεσης 167-189
Ταχύτητα Επίθεσης +18%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 6%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 6%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 255-295
Αξία Μαγ. Επίθεσης 173-195
Ταχύτητα Επίθεσης +20%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 7%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 7%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 262-301
Αξία Μαγ. Επίθεσης 180-202
Ταχύτητα Επίθεσης +22%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 8%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 8%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 270-308
Αξία Μαγ. Επίθεσης 188-210
Ταχύτητα Επίθεσης +24%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 9%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 9%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 280-316
Αξία Μαγ. Επίθεσης 198-220
Ταχύτητα Επίθεσης +27%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 10%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Τρίτωνα+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 290-325
Αξία Μαγ. Επίθεσης 208-230
Ταχύτητα Επίθεσης +30%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 12%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 12%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος του Τρίτωνα