Ξίφος του Λέοντα

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Ξίφος του Λέοντα

Επίπεδο 75 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ξίφος του Λέοντα.jpg
Background.pngBackground.png
Ξίφος του Λέοντα.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:
ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+0
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 90-110
Αξία Μαγ. Επίθεσης 77-105
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+1
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 96-116
Αξία Μαγ. Επίθεσης 80-108
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+2
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 103-123
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83-113
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+3
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 111-131
Αξία Μαγ. Επίθεσης 90-120
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+4
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 120-140
Αξία Μαγ. Επίθεσης 97-128
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+5
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 130-150
Αξία Μαγ. Επίθεσης 103-136
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+6
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 141-161
Αξία Μαγ. Επίθεσης 107-144
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+7
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 153-173
Αξία Μαγ. Επίθεσης 109-150
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+8
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 166-186
Αξία Μαγ. Επίθεσης 105-155
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος του Λέοντα+9
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 180-200
Αξία Μαγ. Επίθεσης 95-157
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος του Λέοντα