Μπλε Λύκος

Μπλε Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μπλε Λύκος.png

Επίπεδο
6
Στάδιο
1
EXP
75
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Άλφα Μπλε Λύκο.
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan Yongan