Μαύρο Φόρεμα

Επίπεδο 66 - 70 shaman πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Μαύρο Φόρεμα.jpg
Background.pngBackground.png
Μαύρο Φόρεμα.png

Χαρακτήρες: Σαμάνος
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Μπορεί να αναβαθμιστεί σε Φορεσιά του δράκου
    • Με κάθε αναβάθμιση αυξάνεται το επίπεδο από το οποίο φοριέται,αλλά μειώνεται το μείον στην ταχύτητα κίνησης.
ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+0
Από Επ.: 66
Άμυνα81
Ταχύτητα Κίνησης -15%
μαγική Αντίσταση 2%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+1
Από Επ.: 66
Άμυνα 87
Ταχύτητα Κίνησης -14%
μαγική Αντίσταση 3%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+2
Από Επ.: 66
Άμυνα 93
Ταχύτητα Κίνησης -13%
μαγική Αντίσταση 4%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+3
Από Επ.: 67
Άμυνα 99
Ταχύτητα Κίνησης -12%
μαγική Αντίσταση 5%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+4
Από Επ.: 67
Άμυνα 105
Ταχύτητα Κίνησης -11%
μαγική Αντίσταση 6%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

100.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+5
Από Επ.: 68
Άμυνα 111
Ταχύτητα Κίνησης -10%
μαγική Αντίσταση 7%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+6
Από Επ.: 68
Άμυνα 117
Ταχύτητα Κίνησης -9%
μαγική Αντίσταση 9%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+7
Από Επ.: 69
Άμυνα 123
Ταχύτητα Κίνησης -8%
μαγική Αντίσταση 12%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+8
Από Επ.: 69
Άμυνα 129
Ταχύτητα Κίνησης -7%
μαγική Αντίσταση 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαύρο Φόρεμα+9
Από Επ.: 70
Άμυνα 135
Ταχύτητα Κίνησης -6%
μαγική Αντίσταση 20%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Μαύρο Φόρεμα