Μαχαίρι γκραβούρ. Ρουμπ.

Μαχαίρι γκραβούρ. Ρουμπ.

Εικόνες
Μαχαίρι γκραβούρ. Ρουμπ..png
Background.png
Μαχαίρι γκραβούρ. Ρουμπ..png
Περιγραφή
Μαχαίρι γκραβούρ. Ρουμπ.
Λειτουργία
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


Χρειάζονται 10 τεμάχια.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲