Μαργαριτ. Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Μαργαριτ. Σκουλαρίκια
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια.png
Background.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
38
Ορυκτό
Background.png
Μαργαριτάρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Μαργαριτάρι.png Μαργαριτάρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +3
Αναγέννηση SP +4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +4
Αναγέννηση SP +5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +5
Αναγέννηση SP +6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +6
Αναγέννηση SP +8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +7
Αναγέννηση SP +10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%


10.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

30.00016px-Yang.png
1x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

45.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +8
Αναγέννηση SP +12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +9
Αναγέννηση SP +15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +10
Αναγέννηση SP +18%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +1%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση SP +4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +11
Αναγέννηση SP +22%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση SP +4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 38
Ζωτικότητα +12
Αναγέννηση SP +28%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +2%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση SP +3%
Background Ore.png
Μαργαριτάρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση SP +6%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Μαργαριτ. Σκουλαρίκια