Μέγα Ξίφος

< Metin2Wiki < Όπλα < Μέγα Ξίφος

Επίπεδο 50 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μέγα Ξίφος.jpg
Background.pngBackground.png
Μέγα Ξίφος.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+0
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 69-91
Αξία Μαγ. Επίθεσης 65-87
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+1
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 74-96
Αξία Μαγ. Επίθεσης 70-92
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+2
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 79-101
Αξία Μαγ. Επίθεσης 75-97
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+3
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 84-106
Αξία Μαγ. Επίθεσης 80-102
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+4
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 89-111
Αξία Μαγ. Επίθεσης 85-107
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+5
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 96-118
Αξία Μαγ. Επίθεσης 92-114
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+6
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 104-126
Αξία Μαγ. Επίθεσης 100-122
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+7
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 113-135
Αξία Μαγ. Επίθεσης 109-131
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+8
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 123-145
Αξία Μαγ. Επίθεσης 119-141
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μέγα Ξίφος+9
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 134-156
Αξία Μαγ. Επίθεσης 130-152
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μέγα Ξίφος