Μάγεμα Αντικειμένου

Μάγεμα Αντικειμένου

Εικόνες
Μάγεμα Αντικειμένου.png
Background.png
Μάγεμα Αντικειμένου.png
Περιγραφή
Μάγεμα Αντικειμένου
Λειτουργία

Όλα τα bonus του αντικειμένου θα αντικατασταθούν στον ίδιο αριθμό με τυχαίες αλλαγές(π.χ ένα όπλο με δύναμη +8->5% κρίσιμο χτύπημα)..Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός Μέσης Ζημιάς και Ζημιάς Ικανοτήτων στα όπλα επιπέδου 30 και 75.Αυτός ο συνδυασμός πάντα παραμένει απλά αλλάζει η αξία του.Αν π.χ η Μέση Ζημιά δεν είναι ορατή δεν εξαφανίζεται,απλά η αξία του όπλου σε μέση ζημιά είναι 0.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Λειτουργεί για 1 φορά.
  • Μετά από μία χρήση χρειάζεται να περάσουν 10 λεπτά για να πραγματοποιηθεί ένα επόμενο μάγεμα αντικειμένου (μπορείτε να παρακάμψετε το χρόνο αναμονής [και φυσικά Μαγεύοντας ένα αντικείμενο] εναλλάσσοντας χαρακτήρες στο λογαριασμό που βρίσκεται το αντικείμενο).
  • Υπάρχει μια προσφορά (3+1) για (177 ΔΝ).

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲