Λύκος

Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Λύκος.png

Επίπεδο
3
Στάδιο
1
EXP
39
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Βρίσκεται σε επίπεδο κατάλληλο για αρχάριους.
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Αλφα Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Joan Pyungmoo Yongan