Λινή ζώνη

< Metin2Wiki < Ζώνες < Λινή ζώνη
Λινή ζώνη
Εικόνες
Πληροφορίες
Λινή ζώνη.png
Background.png
Λινή ζώνη.png
Επίπεδο
50
Ορυκτό
Background.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν πωλείται αλλά παράγεται σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png Πέτρα Κόκκινης Φλόγας για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο:
    • Η Δημιουργία της ζώνης δεν είναι σίγουρη αφού υπάρχει η πιθανότητα αποτυχίας κατα τη παραγωγή της
    • Σύστημα Ζώνης
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+0
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +50
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +10


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 0 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+1
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +50
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +5
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +10


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+2
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +60
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +6
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +12


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+3
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +70
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +7
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +7
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +14


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+4
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +80
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +8
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +8
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +16


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 1 Υποδοχές Φίλτρων

13.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

40.00016px-Yang.png
1x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 2x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 2x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+5
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +90
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +9
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +9
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +18


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 2 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+6
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +100
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +10
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +20


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 2 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+7
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +200
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +20
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +20
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +40


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 4 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+8
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +300
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +30
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +60


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 5 Υποδοχές Φίλτρων

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λινή ζώνη+9
Από Επίπεδο: 50
Μεγ. HP +500
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +50
Background Ore.png
Πέτρα Κόκκινης Φλόγας.png
Μεγ. HP +100


Ζώνη Ενεργή Υποδοχή.png 6 Υποδοχές Φίλτρων

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲