Κρυστάλλινο Βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Κρυστάλλινο Βραχιόλι
Κρυστάλλινο Βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Κρυστάλλινο Βραχιόλι.png
Background.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι.png
Επίπεδο
46
Ορυκτό
Background.png
Κρύσταλλος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Κρύσταλλος.png Κρύσταλλος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 1%
Αναγέννηση HP 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 2%
Αναγέννηση HP 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 3%
Αναγέννηση HP 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 4%
Αναγέννηση HP 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 5%
Αναγέννηση HP 19%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 4%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 6%
Αναγέννηση HP 24%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 5%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 7%
Αναγέννηση HP 30%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 6%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 8%
Αναγέννηση HP 36%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 4%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 7%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 9%
Αναγέννηση HP 45%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 4%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 5%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 9%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 46
Ταχύτητα Επίθεσης 10%
Αναγέννηση HP 56%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 5%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Αναγέν. HP 6%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Αναγέν. HP 11%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Κρυστάλλινο Βραχιόλι