Κοφτερή Λεπίδα

< Metin2Wiki < Όπλα < Sura/Όπλα < Κοφτερή Λεπίδα

Επίπεδο 80 - 90 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Κοφτερή Λεπίδα.jpg
Background.pngBackground.png
Κοφτερή Λεπίδα.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:
ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 192-235
Αξία Μαγ. Επίθεσης 168-190
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 2%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 2%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 194-236
Αξία Μαγ. Επίθεσης 170-192
Ταχύτητα Επίθεσης +15%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 3%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 3%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 197-238
Αξία Μαγ. Επίθεσης 173-195
Ταχύτητα Επίθεσης +16%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 4%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 4%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 201-240
Αξία Μαγ. Επίθεσης 176-199
Ταχύτητα Επίθεσης +17%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 5%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 5%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 206-243
Αξία Μαγ. Επίθεσης 180-204
Ταχύτητα Επίθεσης +18%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 6%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 6%
[ Φοριέται ]
Sura

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 212-246
Αξία Μαγ. Επίθεσης 185-210
Ταχύτητα Επίθεσης +20%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 7%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 7%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 219-251
Αξία Μαγ. Επίθεσης 191-217
Ταχύτητα Επίθεσης +22%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 8%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 227-256
Αξία Μαγ. Επίθεσης 198-225
Ταχύτητα Επίθεσης +24%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 9%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 9%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 236-262
Αξία Μαγ. Επίθεσης 208-234
Ταχύτητα Επίθεσης +27%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 10%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 10%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κοφτερή Λεπίδα+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 248-270
Αξία Μαγ. Επίθεσης 220-245
Ταχύτητα Επίθεσης +30%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 12%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 12%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Κοφτερή Λεπίδα