Κολιέ γρανάτη

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Κολιέ γρανάτη
Κολιέ γρανάτη
Εικόνες
Πληροφορίες
Κολιέ γρανάτη.png
Background.png
Κολιέ γρανάτη.png
Επίπεδο
90
Ορυκτό
Background.png
Γρανάτης.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Γρανάτης.png Γρανάτης για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Γρανάτης.png
Γρανάτης, 10x
Background.png
Στοιχείο δαχτυλιδιού.png
Στοιχείο δαχτυλιδιού και 10x
Background.png
Χρυσός γάντζος.png
Χρυσός γάντζος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+0
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 6%
Ζωτικότητα +1
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+1
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 8%
Ζωτικότητα +1
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+2
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 10%
Ζωτικότητα +1
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+3
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 12%
Ζωτικότητα +2
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+4
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 14%
Ζωτικότητα +2
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ζωτικότητα +1


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+5
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 16%
Ζωτικότητα +2
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+6
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 18%
Ζωτικότητα +3
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+7
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 21%
Ζωτικότητα +3
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+8
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 24%
Ζωτικότητα +3
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Ζωτικότητα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ γρανάτη+9
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Μαγείας 28%
Ζωτικότητα +4
Δυνατ. Ενάντια σε Ninja 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ζωτικότητα +1
Background Ore.png
Γρανάτης.png
Ταχ. Μαγείας 6%
Ζωτικότητα +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Κολιέ γρανάτη