Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής
Εικόνες
Πληροφορίες
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής.png
Background.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής.png
Επίπεδο
60
Ορυκτό
Background.png
Κρύσταλλος ψυχής.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Κρύσταλλος ψυχής.png Κρύσταλλος ψυχής για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+0
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 6%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+1
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 8%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+2
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 10%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+3
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 12%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+4
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 14%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+5
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 16%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+6
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 18%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+7
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 21%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+8
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 24%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής+9
Από Επίπεδο: 60
Ταχ. Μαγείας 28%
Πιθανότ. Ανάκτησης HP 10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??
Background Ore.png
Κρύσταλλος ψυχής.png
Ταχ. Μαγείας ??
Ανάκτηση HP ??


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Κολιέ Κρυστάλλου Ψυχής