Κατάστρεψε το Metin Της Μάχης

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Κατάστρεψε το Metin Της Μάχης Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 14
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 20.000 EXP
  • 10.000 Yang
  • Λίθος +0 έως +2
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Την αποστολή θα την πάρεις από τον Λοχαγό .Έπειτα θα πρέπει να ψάξεις για Metin Της Μάχης και να το καταστρέψεις. Στην συνέχεια θα επιστρέψεις στον Λοχαγό για να πάρεις την ανταμοιβή σου.