Καμπάνα Χρυσού Εντόμου

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Χρυσού Εντόμου

Επίπεδο 55 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Καμπάνα Χρυσού Εντόμου.jpg
Background.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+0
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 68-90
Αξία Μαγ. Επίθεσης 47-77
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+1
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 73-95
Αξία Μαγ. Επίθεσης 52-82
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+2
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 78-100
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57-87
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+3
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 83-105
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62-92
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+4
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 88-110
Αξία Μαγ. Επίθεσης 67-97
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+5
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 95-117
Αξία Μαγ. Επίθεσης 74-104
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+6
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 103-125
Αξία Μαγ. Επίθεσης 82-112
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+7
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 112-134
Αξία Μαγ. Επίθεσης 91-121
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+8
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 122-144
Αξία Μαγ. Επίθεσης 101-131
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+9
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 133-155
Αξία Μαγ. Επίθεσης 112-142
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Χρυσού Εντόμου