Καμπάνα Στόμα Δράκου

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Στόμα Δράκου

Επίπεδο 80 - 90 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Καμπάνα Στόμα Δράκου.jpg
Background.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

120.00016px-Yang.png

140.00016px-Yang.png

170.00016px-Yang.png

200.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+0
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 170-200
Αξία Μαγ. Επίθεσης 160-170
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 2%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 2%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+1
Από Επ.: 80
Αξία Επίθεσης 172-202
Αξία Μαγ. Επίθεσης 162-172
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 3%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 3%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+2
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 176-206
Αξία Μαγ. Επίθεσης 164-174
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 4%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 4%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+3
Από Επ.: 82
Αξία Επίθεσης 184-213
Αξία Μαγ. Επίθεσης 167-177
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 5%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 5%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+4
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 194-223
Αξία Μαγ. Επίθεσης 170-180
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 6%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 6%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

240.00016px-Yang.png

290.00016px-Yang.png
1x Βόλος Πάγου.png

340.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

410.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

500.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+5
Από Επ.: 84
Αξία Επίθεσης 206-235
Αξία Μαγ. Επίθεσης 174-184
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 7%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 7%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+6
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 220-249
Αξία Μαγ. Επίθεσης 180-190
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 8%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+7
Από Επ.: 86
Αξία Επίθεσης 235-266
Αξία Μαγ. Επίθεσης 188-198
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 9%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 9%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+8
Από Επ.: 88
Αξία Επίθεσης 254-286
Αξία Μαγ. Επίθεσης 198-208
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 10%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Στόμα Δράκου+9
Από Επ.: 90
Αξία Επίθεσης 275-310
Αξία Μαγ. Επίθεσης 210-220
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
Δυν. ενάντια σε Ημιάν. 12%
Δυν. ενάντια σε Διάβ. 12%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Στόμα Δράκου