Καμπάνα Πουλί Κεραυνού

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Πουλί Κεραυνού

Επίπεδο 65 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Καμπάνα Πουλί Κεραυνού.jpg
Background.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+0
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 91-129
Αξία Μαγ. Επίθεσης 47-77
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+1
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 99-137
Αξία Μαγ. Επίθεσης 52-84
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+2
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 108-146
Αξία Μαγ. Επίθεσης 57-91
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+3
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 118-156
Αξία Μαγ. Επίθεσης 66-100
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+4
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 129-167
Αξία Μαγ. Επίθεσης 75-110
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+5
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 141-179
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83-120
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+6
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 154-192
Αξία Μαγ. Επίθεσης 89-130
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+7
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 168-206
Αξία Μαγ. Επίθεσης 93-138
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+8
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 193-231
Αξία Μαγ. Επίθεσης 101-155
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Πουλί Κεραυνού+9
Από Επ.: 65
Αξία Επίθεσης 228-266
Αξία Μαγ. Επίθεσης 112-179
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Πουλί Κεραυνού