Καμπάνα Μπαμπού

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Καμπάνα Μπαμπού

Επίπεδο 75 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Καμπάνα Μπαμπού.jpg
Background.png
Καμπάνα Μπαμπού.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο:

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+0
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 72-108
Αξία Μαγ. Επίθεσης 70-80
Ταχύτητα Επίθεσης 17%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+1
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 80-116
Αξία Μαγ. Επίθεσης 78-88
Ταχύτητα Επίθεσης 18%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+2
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 89-125
Αξία Μαγ. Επίθεσης 87-97
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+3
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 99-135
Αξία Μαγ. Επίθεσης 97-107
Ταχύτητα Επίθεσης 20%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+4
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 110-146
Αξία Μαγ. Επίθεσης 108-118
Ταχύτητα Επίθεσης 21%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+5
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 122-158
Αξία Μαγ. Επίθεσης 120-130
Ταχύτητα Επίθεσης 22%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+6
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 135-171
Αξία Μαγ. Επίθεσης 133-143
Ταχύτητα Επίθεσης 23%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+7
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 149-185
Αξία Μαγ. Επίθεσης 147-157
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+8
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 174-210
Αξία Μαγ. Επίθεσης 172-182
Ταχύτητα Επίθεσης 25%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Καμπάνα Μπαμπού+9
Από Επ.: 75
Αξία Επίθεσης 209-245
Αξία Μαγ. Επίθεσης 207-217
Ταχύτητα Επίθεσης 26%
Μέση Ζημιά
Ζημιά Ικανοτήτων
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Καμπάνα Μπαμπού