Κακός Βάρβαρος Πεζικάριος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Πεζικάριος
Κακός Βάρβαρος Πεζικάριος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Κακός Βάρβαρος Πεζικάριος.png

Επίπεδο
29
Στάδιο
1
EXP
818
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει με τον Βάρβαρο Πεζικάριο αλλά είναι πιο αδύναμος.
  • Φαίνεται από μελέτες πως εμφανίζει μία αντίσταση στην Λιποθυμία.
  • Αυτά είναι τα σημεία στον χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Bakra Bokjung Jayang< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Κακός Βάρβαρος Πεζικάριος