Η Eun-Jung από τον Λευκό Όρκο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Eun-Jung από τον Λευκό Όρκο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 23
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Φύλακα Πόλης ο οποίος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις μια Eun-Jung. Όταν τα καταφέρεις επέστρεψε στον Φύλακα Πόλης για να ολοκληρώσεις την αποστολή σου.
Άλλη πληροφορία
Δεν είναι δυνατή η λήξη της αποστολής αν δεν ολοκληρωθεί.