Η παραγγελία πανοπλίας

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η παραγγελία πανοπλίας Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 11
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πηγαίνεις στον Έμπορο Πανοπλιών ο οποίος θα σε στείλει στον Σιδερά. Από εκεί έχεις τώρα 3 στάδια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πρώτο στάδιο είναι να πας στον Uriel για να σου δώσει ένα σιδηρομετάλλευμα αλλά αυτός θέλει ως αντάλλαγμα να του βρεις το
Background.png
Βιβλίο του Uriel.png
Βιβλίο του Uriel το οποίο κλάπηκε από τα Αγριόσκυλα. Πήγαινε στον Uriel αφού βρεις το βιβλίο και σύλλεξε το σιδηρομετάλλευμα. Το δεύτερο στάδιο είναι να πάρεις δέρμα από τον Octavio. Για να το πάρεις θα πρέπει να του βρεις μια
Background.png
Χολή.png
Χολή σκοτώνοντας Αρκούδες. Επέστρεψε πάλι στον Octavio για να πάρεις το δέρμα. Το τρίτο στάδιο είναι να πας στον Yonah να πάρεις κάρβουνο αλλά θέλει
Background.png
Πηλός.png
Πηλό σε αντάλλαγμα τον οποίο θα βρεις σκοτώνοντας Κόκκινους Αγριόχοιρους. Έπειτα πήγαινε πάλι στον Yonah παρέδωσε του τον Πηλό και σύλλεξε το Κάρβουνο. Στο τέλος επέστρεψε στον Σιδερά και παρέδωσε τα υλικά ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.