Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Πασχαλιές)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Πασχαλιές)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Πασχαλιές) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 20
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στον Βιολόγο Chaegirab ο οποίος θα σου ζητήσει να συλλέξεις 5 Πασχαλιές σκοτώνοντας Πεινασμένες Μαύρες Αρκούδες. Όταν τις συλλέξεις επέστρεψε στον Βιολόγο ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είναι πολύ πιθανόν η έρευνα να αποτύχει, οπότε αν αυτό συμβεί θα πρέπει να σκοτώσεις πάλι Πεινασμένες Μαύρες Αρκούδες για να συλλέξεις άλλες Πασχαλιές και να τις παραδώσεις ξανά στον Βιολόγο. Οι Πασχαλιές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την έρευνα και όχι για την παραγωγή φίλτρων.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Πασχαλιές)