Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Ροδακινιάς)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Ροδακινιάς)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Ροδακινιάς) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 4
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 500 EXP
  • 1.000 Yang
  • Επιπέδου 0 όπλο +3 (ανάλογα την κατηγορία)
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πρώτα θα πάτε στον Βιολόγο Chaegirab και αυτός θα σας ζητήσει να συλλέξετε 5 Άνθη Ροδακινιάς. Μπορείτε να τα συλλέξετε από τους Πεινασμένους Άλφα Λύκους.Μετά επέστρεψτε στον Βιολόγο Chaegirab και παραδώστε του τα Άνθη Ροδακινιάς για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Η Έρευνα μπορεί να αποτύχει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξανά σκοτώσετε Πεινασμένους Άλφα Λύκους και να συλλέξετε άλλα Άνθη Ροδακινιάς ώστε να τα παραδώσετε πάλι. Αυτά τα Άνθη Ροδακινιάς είναι χρήσιμα μόνο για την έρευνα και οχι για την παραγωγή φίλτρων.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Ροδακινιάς)