Ηλιακό Φόρεμα

Επίπεδο 42 shaman πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Ηλιακό Φόρεμα.jpg
Background.pngBackground.png
Ηλιακό Φόρεμα.png

Χαρακτήρες: Σαμάνος
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 2 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+0
Από Επ.: 42
Άμυνα55
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+1
Από Επ.: 42
Άμυνα 61
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+2
Από Επ.: 42
Άμυνα 67
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+3
Από Επ.: 42
Άμυνα 73
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+4
Από Επ.: 42
Άμυνα 79
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

13.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
2x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

40.00016px-Yang.png
2x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+5
Από Επ.: 42
Άμυνα 85
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+6
Από Επ.: 42
Άμυνα 91
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+7
Από Επ.: 42
Άμυνα 97
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+8
Από Επ.: 42
Άμυνα 103
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ηλιακό Φόρεμα+9
Από Επ.: 42
Άμυνα 109
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Ηλιακό Φόρεμα