Ζώνες

< Metin2Wiki < Ζώνες

Για όλες τις συντομογραφίες, δείτε τη σελίδα Συντομογραφίες
Οι ζώνες είναι εξοπλισμός που μπορεί να φορεθεί απο όλους τους χαρακτήρες και επιτρέπουν στους παίκτες την αποθήκευση φίλτρων. Κάθε ζώνη έχει διαφορετικά bonus, και ο αριθμός των υποδοχών που δίνουν για την αποθήκευση φίλτρων αυξάνεται με την αναβάθμιση.


50 Επίπεδο Ζώνη
Λινή ζώνη
Λινή ζώνη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 1 1 2 2 4 4 6
HP : +50 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +200 +300 +500
Κόστος Αναβάθμισης : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 1x
Background.png
Κομμάτι Πετραδιού.png
1x
Background.png
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png
1x
Background.png
Μάτια Αράχνης.png
2x
Background.png
Δόντι Ορκ.png
2x
Background.png
Δόντι Ορκ+.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Ψαροκόκκαλο.png
2x
Background.png
Όστρακο.png
2x
Background.png
Όστρακο.png
70 Επίπεδο Ζώνη
Δερμάτινη ζώνη
Δερμάτινη ζώνη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 1 1 2 2 4 4 6
SP : +10 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +80 +100 +200
Κόστος Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Ουρά Φιδιού+.png
2x
Background.png
Κομμάτι Υφάσματος.png
2x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα+.png
2x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
2x
Background.png
Βόλος Πάγου.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
85 Επίπεδο Ζώνη
Πολυτελής ζώνη
Πολυτελής ζώνη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 4 6 6 9
Πιθανότητα για διπλάσια yang : 1% 1% 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png


97 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη σοφίας
Ζώνη σοφίας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 4 6 6 9
Πιθανότητα για EXP Bonus : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - - - - - 2x
Background.png
Άγνωστο Φάρμακο+.png
2x
Background.png
Ενθύμιο του Δαίμονα.png
2x
Background.png
Πετράδι του Δαίμονα.png
2x
Background.png
Γούνα Γιέτι+.png
2x
Background.png
Φλεγόμενη Χαίτη.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - - - - - - - 1x
Background.png
Άσπρο Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Μπλε Μαργαριτάρι.png
1x
Background.png
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png
100 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη Ψυχής
Ζώνη Ψυχής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 4 6 9 12
Δυνατό ενάντια σε Τέρατα : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
103 Επίπεδο Ζώνη
Βασιλική ζώνη
Βασιλική ζώνη.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 6 9 12 16
Αντίσταση σε Πολεμιστή : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
103 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη σκιάς
Ζώνη σκιάς.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 6 9 12 16
Αντίσταση σε Νίντζα : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
103 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη ρούνων
Ζώνη ρούνων.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 6 9 12 16
Αντίσταση σε Sura : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
103 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη Μεγάλης Άρκτου
Ζώνη Μεγάλης Άρκτου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 6 9 12 16
Αντίσταση σε Σαμάνο : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
103 Επίπεδο Ζώνη
Ζώνη Τουρμαλίνας
Ζώνη Τουρμαλίνας.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Παράγεται σε NPC

Υποδοχές: 3


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Αποθηκευτικός Χώρος : 0 1 1 2 2 4 6 9 12 16
Αντίσταση σε Λυκανούς : +1% +1% +1% +2% +2% +2% +3% +3% +4% +5%
Κόστος Αναβάθμισης : - 100.000 125.000 150.000 180.000 225.000 270.000 320.000 400.000 500.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
15x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
20x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
30x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
45x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
65x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
95x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
140x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png
200x
Background.png
Θραύσματα ενέργειας.png