Ζαφειρένια σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Ζαφειρένια σκουλαρίκια
Ζαφειρένια σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Ζαφειρένια σκουλαρίκια.png
Background.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
100
Ορυκτό
Background.png
Ζαφείρι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ζαφείρι.png Ζαφείρι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Ζαφείρι.png
Ζαφείρι, 10x
Background.png
Χρυσή κλωστή.png
Χρυσή κλωστή και 10x
Background.png
Χρυσή αγκράφα.png
Χρυσή αγκράφα.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +5
Αναγέννηση HP +4%
Ζημιά Ικανοτήτων 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +6
Αναγέννηση HP +5%
Ζημιά Ικανοτήτων 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +7
Αναγέννηση HP +6%
Ζημιά Ικανοτήτων 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +8
Αναγέννηση HP +8%
Ζημιά Ικανοτήτων 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +9
Αναγέννηση HP +10%
Ζημιά Ικανοτήτων 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +10
Αναγέννηση HP +12%
Ζημιά Ικανοτήτων 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +11
Αναγέννηση HP +15%
Ζημιά Ικανοτήτων 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση HP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +12
Αναγέννηση HP +18%
Ζημιά Ικανοτήτων 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +2
Αναγέννηση HP 4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +13
Αναγέννηση HP +22%
Ζημιά Ικανοτήτων 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +3
Αναγέννηση HP 4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζαφειρένια σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 100
Ζωτικότητα +14
Αναγέννηση HP +28%
Ζημιά Ικανοτήτων 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +1
Αναγέννηση HP 3%
Background Ore.png
Ζαφείρι.png
Ζωτικότητα +3
Αναγέννηση HP 6%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Ζαφειρένια σκουλαρίκια