Εσώτερος Αρχηγός Arahan

Εσώτερος Αρχηγός Arahan
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εσώτερος Αρχηγός Arahan.png

Επίπεδο
44
Στάδιο
3
EXP
1.770
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong