Επιστολή απο τον Φύλακα της Πόλης

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Επιστολή απο τον Φύλακα της Πόλης
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Επιστολή απο τον Φύλακα της Πόλης Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 2
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Θα πρέπει να πάτε στον Φύλακα της πόλης έτσι ώστε να ξεκινήσει η αποστολή. Θα σας ζητήσει να σκοτώσετε 9 Αγριόσκυλα. Όταν τελειώσετε θα πρέπει να επιστρέψετε και πάλι στον Φύλακα της πόλης.< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Επιστολή απο τον Φύλακα της Πόλης