Ελιξήριο του Ερευνητή

Ελιξήριο του Ερευνητή

Εικόνες
Ελιξήριο του Ερευνητή.png
Background.png
Ελιξήριο του Ερευνητή.png
Περιγραφή
Ελιξήριο του Ερευνητή
Λειτουργία
  • Αυξάνει την πιθανότητα αποδοχής των αντικειμένων απο τον Βιολόγο Chaegirab.
Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Ναι.png


  • Το Πακέτο Αποστολών του Βιολόγου περιλαμβάνει 10 ελιξήρια.
  • Δεν εμφανίζει κάποιο εικονίδιο στην οθόνη όταν ενεργοποιηθεί.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲