Δωμάτιο Δράκου

Δωμάτιο Δράκου-Panorama.jpg


Flag neutral.png Δωμάτιο Δράκου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το δωμάτιο του δράκου είναι το τελευταίο μέρος της Σπηλιάς της Εξορίας.Άνοιξε με τη συντήρηση στις 22/02/2012.

Για να φτάσετε εκεί,πρέπει να αντιμετωπίσετε το πνεύμα του Sura,το οποίο σας ζητά να εισαγάγετε έναν αριθμητικό κωδικό. Με αυτόν τον αριθμητικό κωδικό μπορούν να εισέλθουν στο δωμάτιο του δράκου όλα τα μέλη μιας ομάδας.Αλλά για να εισέλθουν μέσω του κωδικού θα πρέπει να έχει ο καθένας από 3 στριφτά κλειδιά.

Με την είσοδο μιας ομάδας στο δωμάτιο του δράκου, για μια ώρα είναι μπλοκαρισμένη η είσοδος σε ολόκληρο τον server(δηλαδή ότι αυτή την στιγμή δεν θα εισέλθει άλλη ομάδα στο δωμάτιο του δράκου).

Διαδραστικός Χάρτης
Πνεύμα του SuraΔωμάτιο Δράκου1-Χάρτης.png
Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Φλέβες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Φλέβες σε αυτό το χάρτη


Άλλες πληροφορίες
Χάρτης Περιοχής
Περιοχές αναγέννησης Metin

Δωμάτιο Δράκου-Χάρτης.jpg

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.