Δυνατό Σώμα

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Δυνατό Σώμα.png
1:
Δυνατό Σώμα-M.png
Master 1:
Δυνατό Σώμα-G.png
Grand Master 1:
Δυνατό Σώμα-P.png
Perfect Master:
Άμυνα +13 +131 +215 +328
Ταχύτητα Κίνησης -1 -5 -8 -12
Χρόνος Φόρτωσης 67 108 136 175
Διάρκεια 64 105 133 172
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 91 190 260 355
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Ζωτικότητα (++), Δύναμη (+)

In-Game Περιγραφή:

Αυξάνει την Άμυνα
Μειώνει την Ταχύτητα Κίνησης
Δεν πέφτεις ποτέ

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Δυνατό Σώμα
Master: Σιδηρούν Σώμα
Grand Master: Ατσάλινο Σώμα
Perfect Master: Δυνατό Σώμα

Κλάση Χαρακτήρα:

Πολεμιστές Πνεύματος

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Αυξάνει την Άμυνα και δεν πέφτεις

Δυνατό Σώμα πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Δυνατό Σώμα σε δράση:

Δυνατό Σώμα-Επίπεδα.jpg