Δρακοκερατοκράνος

< Metin2Wiki < Κράνη < Λυκανοί/Κράνη < Δρακοκερατοκράνος
Δρακοκερατοκράνος
Εικόνες
Πληροφορίες
Δρακοκερατοκράνος.png
Background.png
Δρακοκερατοκράνος.png
Επίπεδο
100

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+0
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 23
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 1%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+1
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 27
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 1%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+2
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 31
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 2%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+3
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 41
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 2%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+4
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 51
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 3%
[Φοριέται]
Λυκανός

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

45.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+5
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 61
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 3%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+6
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 71
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 4%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+7
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 81
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 5%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+8
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 91
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 6%
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Δρακοκερατοκράνος+9
Από Επίπεδο: 100
Άμυνα 101
Μαγ. Eπίθεση/εξ επαφής 8%
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Δρακοκερατοκράνος